تبلیغات
گنجینه موسیقی ایرانی

برگ سبز برنامه های شماره 261 تا 280

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 261

شجریان

ورزنده-ناهید

سعدی

از تو دل بر نکنم تا دل و جانم باشد

برگ سبز 262

محمودی

بدیعی

سخای لاری

در شب هجر تو شرمنده احسانم کرد

برگ سبز 263

قوامی

؟

؟

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم

برگ سبز 264

وفایی

مجد

حافظ

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

برگ سبز 265

گلپا

یاحقی-شهناز-ملك

عماد خراسانی

دلم آشفته آن مایه ناز است هنوز

برگ سبز 266

وفایی

ورزنده

؟

آرزومند توام بنمای روی خویش را

برگ سبز 267

ایرج

ورزنده ناهید-عبادی

سلمان ساوجی

یارم به وفا وعده بسی داد و جفا کرد

برگ سبز 268

 

یاحقی

حافظ

من که از آتش دل چون خم می در جوشم

برگ سبز 269

شهیدی

ناهید - شهیدی

فروغی و...

به کجا روم ندانم به هوای دادخواهی

برگ سبز 270

قوامی

؟

؟

گر در آتش می پسندد رای دوست

برگ سبز 271

شجریان

عبادی-ملك

سعدی

شب فراق که داند تا سحر چندست

برگ سبز 272

قوامی

ورزنده-خرم-افتتاح

رنجی

ما را دل از کشاکش دنیا شکسته است

برگ سبز 273

محمودی

شریف-ملك

توللی

خون می خورم از طعنه اغیار بسم نیست

برگ سبز 274

وفایی

ورزنده-ناهید-ملك

اطهری

عاشقم سوخته ام بازگذارید مرا

برگ سبز 275

محمودی

عبادی

رفیق اصفهانی

چه کنم که باز آمد شب و یار من نیامد

برگ سبز 276

ایرج

یاحقی - نجاهی

مشتاق

شبی گریم شبی نالم ز هجرت داد ازین شبها

برگ سبز 277

قوامی

؟

؟

جان را بوسه زدم توبه شكستم امشب

برگ سبز 278

وفایی

ورزنده

؟

از قول دوست ما به یکی مرحبا خوشیم

برگ سبز 279

شجریان

عبادی-موسوی-ملك

سایه

نشود فاش کسی انچه میان من و تست

برگ سبز 280

شهیدی

خرم - ورزنده

رفیق اصفهانی

دانم به تو این گرمی بازار نماند

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 241 تا 260

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 241

ایرج

شهناز - بهاری

؟

بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست

برگ سبز 242

شجریان

عبادی - بدیعی

حافظ

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم

برگ سبز 243

محمودی

 

 

 

برگ سبز 244

گلپا

 

 

 

برگ سبز 244 ؟

ایرج

 

 

 

برگ سبز 245

شجریان

عبادی-خرم-شهناز

؟

خوش می روی به تنها تن ها فدای جانت

برگ سبز 246

شجریان

عبادی-خرم-نجاهی

سعدی

یکروز به شیدایی در زلف تو آویزم

برگ سبز 247

شجریان

عبادی-ناهید

؟

دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست

برگ سبز 248

شجریان

عبادی-بهاری

؟

شهریست پر حریفان از هر طرف نگاری

برگ سبز 251

شجریان

عبادی-حافظی كرمانشاهی-بهاری

حافظ

هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی

برگ سبز 252

محمودی

عبادی

سعدی

ندانمت به حقیقت كه در جهان به كه مانی

برگ سبز 253

قوامی

 

 

اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی

برگ سبز 254-1

ایرج-محمودی

بدیعی - شهناز

ورزی

تا با غم تو بر سودا دل من است

برگ سبز 254-2

محمودی

مجد

مهستی

در فغانم از دل دیر آشنای خویشتن

برگ سبز 255

شجریان

عبادی-ناهید-شهناز

سعدی

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود

برگ سبز 256

گلپا

شهنار

؟

مخوان ز دیرم به کعبه زاهد

برگ سبز 257

قوامی

 

 

ای ساقی مستانه رو آن یار را اواز ده

برگ سبز 258

شجریان

خرم-عبادی

سعدی

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

برگ سبز 259

وفایی

 

 

نفس در سینه می لرزد ز دست دل تپیدن

برگ سبز 260

شهیدی

نجاهی

مولوی

پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 221 تا 240

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 221

قوامی

 

 

گو خلق بدانند که من عاشق و مستم

برگ سبز 222

گلپا

شهناز-كسایی-افتتاح

جامی

آسوده دلا حال دل زار چه دانی

برگ سبز 223

مسعودی

 

 

ای خوش آنان که قدم در ره میخانه زدند

برگ سبز 224

نوذر

 بدیعی-شهناز-افتتاح

 

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

برگ سبز 225

ایرج

شهناز-كسایی-افتتاح

بابا فغانی

سحر ز میکده گریان و دردناک شدم

برگ سبز 226

مسعودی

ورزنده - کسایی

 

ما نام خود ز صفحه دلها سترده ایم

برگ سبز 227

شهیدی

 

 

شبی یاد دارم که چشمم نخفت

برگ سبز 228

قوامی

 

 

 

برگ سبز 229

قوامی

 

 

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

برگ سبز 230

شهیدی

 

 

مرا مسوز که نازت ز کبریا افتد

برگ سبز 231

قوامی

 

 

 

برگ سبز 232

مسعودی

ورزنده

؟

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای

برگ سبز 233

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 233 ؟

مسعودی

 

 

 

برگ سبز 234

مسعودی

ورزنده بهاری-افتتاح

؟

تاجم نمی فرستی تیغم به سر مزن

برگ سبز 235

نوذر

ناهید

مولوی

بشنو از نی چون حکایت می کند

برگ سبز 236

نوذر

 

 

بشنو از نی چون حکایت می کند

برگ سبز 237

مسعودی

کسایی - لطف اله مجد - ورزنده - اصغر بهاری

 

بخت اگر یار شود دامن یاری گیرم

برگ سبز 238

شهیدی

 

 

من ره گمان در دل صیاد ندارم

برگ سبز 239

شهیدی

 

 

در پای تو تا زلف چلیپای تو افتاد

برگ سبز 240

مسعودی

 

 

ای خون دل از زمین چه جویی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 201 تا 220

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 201

قوامی

نجاهی

؟

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

برگ سبز 202

گلپا

شهناز

؟

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

برگ سبز 203

قوامی

کسایی

حافظ

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

برگ سبز 204

قوامی

 

 

ساقی به نور باده برافروز جام ما

برگ سبز 205

شهیدی

یاحقی - شهیدی

؟

بس که می ترسم از جدایی ها

برگ سبز 206

شهیدی

 

 

خوشا دردی که درمانش تو باشی

برگ سبز 207

قوامی

 

 

 

برگ سبز 208

قوامی

 

 

 

برگ سبز 209

شهیدی

یاحقی - شهیدی

؟

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید

برگ سبز 210

قوامی

شهناز ورزنده-یاحقی-افتتاح

؟

تا کی ای آتش سودا ز سرم برخیزی

برگ سبز 211

قوامی

 

 

 

برگ سبز 213

قوامی

بدیعی

؟

عشق اگر یار شود سود و زیان این همه نیست

برگ سبز 214

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 215

قوامی

یاحقی

؟

در غم خویش چنان شیفته کردی بازم

برگ سبز 216

شجریان

ورزنده

حافظ

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم

برگ سبز 217

شهیدی

یاحقی

؟

-

برگ سبز 218

قوامی

 

 

 

برگ سبز 219

قوامی

 

 

 

برگ سبز 220

ایرج

شهناز

؟

از کوی مغان نیم شبی ناله نی خواست

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 181 تا 200

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 181

قوامی

 

 

 

برگ سبز 182

قوامی

 

 

 

برگ سبز 183

ایرج

شریف-تجویدی

حافظ

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

برگ سبز 184

گلپا

یاحقی-عبادی-افتتاح

؟

اندوه تو وارد کاشانه ام شد امشب

برگ سبز 185

قوامی

 

 

 

برگ سبز 186

قوامی

 

 

 

برگ سبز 187

گلپا

ورزنده

؟

امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم

برگ سبز 189

قوامی

 

 

گر بگویم به تو ای مه که چه بنده نازی

برگ سبز 190

گلپا-حیاتی

ورزنده-عبادی-خالدی-حیاتی

مولوی

ای خدا این وصل را هجرا مکن

برگ سبز 191

قوامی

 

 

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

برگ سبز 192

قوامی

 

 

 

برگ سبز 194

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 198

گلپا

بدیعی-عبادی

سعدی

ای ساربان آهسته رو كارام جانم میرود

برگ سبز 199

قوامی

 

 

ز هر کجا گذر کنی کوی عاشقانه ماست

برگ سبز 200

قوامی-ضرابی-الهه-شهیدی-گلپایگانی-ایرج-زند وكیلی

عبادی-شهناز-یاحقی-افتتاح

؟

همه شب بر آستانت شده کار من گدایی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 161 تا 180

مم

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 161

قوامی

 

 

در کوی خرابات کسی را که نیاز است

برگ سبز 162

شهیدی

 

 

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم

برگ سبز 163

قوامی

 

 

 

برگ سبز 164

قوامی

 

 

 

برگ سبز 165

محمودی

بدیعی-عبادی

سعدی

بخت آئینه ندارم كه در او می نگری

برگ سبز 166

محمودی

ورزنده-بدیعی

رهی

چون زلف توام جانا در عین پریشانی

برگ سبز 167

شهیدی

 

 

بیا ساقی بزم مستان بیا

برگ سبز 168

ایرج

بدیعی-شهناز

رهی

چون زلف توام جانا در عین پریشانی

برگ سبز 169

گلپا

تار ؟

؟

در زدم و گفت کیست ؟ گفتمش ای دوست دوست

برگ سبز 170

قوامی

بدیعی-عبادی

؟

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم

برگ سبز 171

محمودی

شهناز

حافظ

تا ز میخانه و می نام ونشان خواهد بود

برگ سبز 172

محمودی

شهناز-كسایی

سعدی

تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی

برگ سبز 173

گلپا

 

 

 

برگ سبز 173 ؟

ایرج

 

 

عاشق شدم و من غم این کار ندارم

برگ سبز 174

گلپا

ورزنده-محجوبی-یاحقی

؟

دلم دیوانه شد دیوانه دیوانه

برگ سبز 175

قوامی

 

 

 

برگ سبز 176

ایرج (2)

بدیعی

حافظ

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

برگ سبز 177

محمودی

بدیعی-محجوبی-افتتاح

؟

بیا بیا که شدم از عشق تو سودایی

برگ سبز 178

مسعودی

 

 

دل را ببین در کوی جانان آمده

برگ سبز 179

محمودی

ورزنده

حافظ

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید


برگ سبز180                  قوامی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 141 تا 160

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 141

گلپا

ورزنده-یاحقی

؟

سینه ای دارم ز غم افروخته

برگ سبز 142

گلپا

ورزنده-خالدی

؟

ما از دل و دین در ره دلدار گذشتیم

برگ سبز 144

مسعودی

عبادی-ورزنده-كسایی

؟

من عاشق دیوانه ام از خویشتن بیگانه ام

برگ سبز 145

بنان

ورزنده-یاحقی

حافظ

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

برگ سبز 146

محمودی

شریف-كسایی

حافظ

منم که گوشه میخانه خانقاه من است

برگ سبز 148

گلپا

ورزنده

؟

ساقیا می ده كه ما دردی كش میخانه ایم

برگ سبز 149

محمودی

ورزنده-یاحقی

؟

در دلم جلوه کند پرتو ماهی گاهی

برگ سبز 150

گلپا

محجوبی

؟

امشب شرابخانه خموش بود

برگ سبز 151

گلپا

بدیعی-كسایی

رهی

تو سوز آه من ای مرغ شب چه می دانی

برگ سبز 152

قوامی

 

 

 

برگ سبز 153

محمودی

شهناز-كسایی

؟

آنکه خود را نفسی شاد ندیده است منم

برگ سبز 154

قوامی

 

 

 

برگ سبز 155

گلپا

ورزنده-كسایی

توحید شیرازی

تا ما سر کوی مغان خانه گرفتیم

برگ سبز 157

مسعودی

 

 

ساقیا بده جامی زان شراب روحانی

برگ سبز 158

محمودی

شریف

؟

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای

برگ سبز 159

قوامی

 

 

 

برگ سبز 160

شهیدی

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 122 تا 140

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 122

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 124

قوامی

کسایی

؟

چنان سرمست و حیرانم من امشب

برگ سبز 125

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 126

محمودی

شهناز

حافظ

دیدی ای دل غم عشق دگر بار چه کرد

برگ سبز 127

ایرج

 شریف-محجوبی-

 

 ای خوش آنان كه قدم در ره میخانه زدند

برگ سبز 128

قوامی

محجوبی-كسایی

؟

ما نقد عافیت به می ناب داده ایم

برگ سبز 129

محمودی

 

 

 

برگ سبز 130

گلپا

محجوبی-عبادی-كسایی

؟

همه شب بر آستانت شده کار من گدایی

برگ سبز 131

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 132

قوامی

کسایی-عبادی-

؟

من ندانم ز چه دستم ز چه مستم ز کجایم

برگ سبز 134

محمودی

محجوبی-تجویدی

؟

گر چه امروز ز هم دور مکان من و تست

برگ سبز 135

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 136

محمودی

ورزنده

عماد خراسانی

چیست این آتش سوزنده كه در جان من است

برگ سبز 137

قوامی

 

 

 

برگ سبز 138

شهیدی

یاحقی - شهیدی

سعدی

خوشتر از ایام عشق ایام نیست

برگ سبز 139

گلپا

ورزنده

زهره

تنها تویی در خلوت تنهاییم

برگ سبز 140

محمودی

شهناز-بدیعی

؟

ز اشتیاق تو جانم به لب رسید کجایی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    |    |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 101 تا 120

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 101

قوامی

 

 

 

برگ سبز 102

محمودی

 ورزنده-محجوبی-تجویدی-افتتاح

 

 بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست

برگ سبز 103

قوامی

 

 

 

برگ سبز 104

قوامی

شهناز-كسایی

؟

تا نهد خورشید سر در پای تو

برگ سبز 105

محمودی

بدیعی-شریف

؟

یاران غمم خورید که غمخوار مانده ام

برگ سبز 106

محمودی

ورزنده-تجویدی

مولانا

ما در ره عشق تو اسیران بلائیم

برگ سبز 107

بنان

بدیعی-عبادی

سیمین بهبهانی

همچو نور از چشمم رفتی و نمی آیی

برگ سبز 108

محمودی

بدیعی-كسایی-شهناز

رهی

در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم

برگ سبز 109

محمودی

بدیعی-عبادی

علی اشتری

عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم

برگ سبز 109 ؟

گلپا

 

 

زاهد من که به میخانه نشستم به تو چه

برگ سبز 110

محمودی

ورزنده-محجوبی

فروغی بسطامی

یار بی پرده کمر بست به رسوایی ما

برگ سبز 111

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 112

شهیدی

 

 

 

برگ سبز 113

قوامی

محجوبی

سعدی

شب فراق که داند تا سحر چندست

برگ سبز 115

دادبه

ورزنده-كسایی

بابا طاهر

به روی دلبری گر مایلستم

برگ سبز 116

محمودی

محجوبی بدیعی-كسایی

سعدی

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا

برگ سبز 117

فرح

 

 

 

برگ سبز 118

محمودی

ورزنده

خواجو

همچو شمعم به شبستان حرم یاد کنید

برگ سبز 119

قوامی

 

 

 

برگ سبز 120

قوامی

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها() 

برگ سبز برنامه های شماره 81 تا 100

81تا100

برنامه

خواننده

همنوازآواز

شاعر

شعر

برگ سبز 082

محمودی

عبادی-بدیعی-شریف

حافظ

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

برگ سبز 083

بنان

تجویدی شریف-محجوبی

؟

طریق عشق جانان بی بلا نیست

برگ سبز 084

گلپا

محجوبی

؟

خوشا دردی که درمانی ندارد

برگ سبز 085

گلپا

محجوبی-كسایی-شهناز

 ترقی

مست مستم ساقیا دستم بگیر

برگ سبز 086

بنان

تجویدی محجوبی-عبادی

حافظ

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

برگ سبز 087

گلپا

شهناز یاحقی-كسایی

؟

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

برگ سبز 088

محمودی

بدیعی-عبادی

رهی

شب یار من تب است و غم سینه سوز هم

برگ سبز 089

بنان

محجوبی-یاحقی-شریف

؟

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی

برگ سبز 090

گلپا

کسایی-عبادی

پژمان بختیاری

ما هم شکسته خاطر و دیوانه بوده ایم

برگ سبز 091

گلپا

کسایی-عبادی

فروغی بسطامی

به زیر تیغ نداریم مدعا جز تو

برگ سبز 092

محمودی

تار ؟

حافظ

روزگاریست که سودای بتان دین من است

برگ سبز 094

محمودی

محجوبی-كسایی-ورزنده

؟

ای که داری به من از مهر نهانی نظری

برگ سبز 095

گلپا

محجوبی - بدیعی - شهناز

مولوی

ای صبا آنچه شنیدی ز لب یار بگو

برگ سبز 096

قوامی

ورزنده-بدیعی

؟

حالیا مصلحت وقت در آن می بینم

برگ سبز 097

قوامی

 

 

 

برگ سبز 098

محمودی

محجوبی

حافظ

هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد

برگ سبز 099

محمودی

شریف-كسایی

فروغی بسطامی

ساقی نداده ساغر چندان نموده مستم

برگ سبز 100

قوامی

بدیعی جهانبگلو-كسایی

؟

تا شده بر اهتزاز رایت سلطان عشق


برگ سبز93                      قوامی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: برگ سبز،     |
دیدگاه ها()