درود
متسفانه هم اكنون باخبر شدم كه تارنگار ارزنده ی "گلها" پس از چندین سال تلاش و كوشش در موسیقی ایرانی و فضای مجازی توسط افرادی بی ریشه هك شده است. 
نمی توان از اثر بخشی تلاش های تارنگارهایی از این دست در دنیای مجازی به آسانی گذشت و نقش آنان را در شناسایی موسیقی كهن و شكوهمند ایرانی نادیده گرفت. حتمن دوستانی كه دستی در وبلاگ نویسی دارند متوجه سخنان بنده می شوند و به خوبی می دانند كه این كار و با این گستردگی چه رنج و زحمت زیادی دارد و این كه آدمی از وقت و تفریح و زندگی و تندرستی خویش برای هنر مایه بگذارد ( البته نه بنده نه دیگر دوستان هیچگونه ادعایی نداشته و نداریم و هماره این را كوچكترین وظیف خویش میدانیم) چه مشكل هایی برای زندگی شخصی و اجتماعی اش پدید می آورد را نه می توان گفت و نه بر شمرد.
حال پرسش بنده از این افراد بی فرهنگ و روان پریش این است كه چه چیزی را بدست آوردید. كاش مانند هكرهای دارای پدر و مادر و شناسنامه سلامت روان در زیر پست هك دلیل آن را هم می نگاشتید تا ما به خیلی چیزها شك نكنیم.
شاید این حركت و اقدامی سمت و سو داده شده باشد و با رهبری خاصی باشد كه در آن صورت زین پس شاهد حركت های بدتری خواهیم بود و همچنین مقابله به مثل های بسیار بدتر!
معمولن یك هكر (البته در جوامع دیگر) سودی در این كار می بیند كه اقدام به این كار می كند. بگذریم كه بسیاری از این دست هستند كه به امنیت فضای سایبری خدمت می كنند. ولی هیچ هكری در دنیا چنین خیانت و ستمی در حق كشور خود نمی كند كه این هم باز از شاهكارهای ما ایرانیان است! 
این ها از دید بنده نشانگر پس رفت فرهنگی و نبود همسانی بین رشد علمی و ارتباطی با رشد فرهنگی است و بزرگترین دلیل آن فرهنگ ستیزی در دهه های كنونی است. این ها نمونه هایی هستند كه ما میبینیم و هركس بنا بر نوع فعالیتش در جامعه، انواع دیگر و گوناگون تر آن را هر روزه در پیش چشم دارد.
سخن را كوتا میكنم و پای در راه های دیگر نمیگذارم چون اكنون شكیب این حرف ها نیست. 
در پایان بار دیگر با جناب آقای سعید انصاری ابراز همدردی میكنم چون این كوچكترین زحمت ها و رنج های ایشان را به خوبی درك می كنم. امیدوارم شاهد فعالیت دوباره ایشان باشیم و ما را تنها نگذارند.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    |    |
نظرات()