برنامه

دستگاه

نوازندگان

تکنوازان شماره 221

مخالف سه گاه

پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل الله توکل-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 222

دشتی

خرم-نجاحی-نریمان-ملک

تکنوازان شماره 223

بیات ترک

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف - فضل الله توکل-جهانگیرملک

تکنوازان شماره 224

بیات ترک

احمدعبادی - اسدالله ملك-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 225

نوا

حافظی-ورزنده-موسوی-نریمان-ملک

تکنوازان شماره 226

شوشتری

خرم-نجاحی-ملک

تکنوازان شماره 227

همایون

پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل الله توکل-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره228

شور

عبادی-اسدالله ملک-ورزنده-ج.ملک

تکنوازان شماره229

بیات ترک

خرم-نجاحی-حافظی-دفتری-ملک

تکنوازان شماره 230

بیات ترک

پرویز یاحقی - جلیل شهناز - منصور صارمی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره231

افشاری

عبادی-شریف-اسدالله ملک- جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 232

دشتی

نجاحی-حافظی-دفتری-موسوی-ملک

تکنوازان شماره 233

اصفهان

حافظی موسوی-نریمان-ملک

تکنوازان شماره 234

افشاری

فرهنگ شریف - محمد موسوی منصورنریمان-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 235

سه گاه

خرم - نجاحی - حافظی دفتری-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 236

شور

پرویز یاحقی - جلیل شهناز - فضل ا.. توكل-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره237

 

 

تکنوازان شماره 238

عشاق

مجید نجاحی-خرم- ج.ملک

تکنوازان شماره 239

ابوعطا

نجاحی-حافظی-دفتری-موسوی-نریمان-ملک

تکنوازان شماره 240

شور

پرویز یاحقی - جواد معروفی-موسوی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()