برنامه

دستگاه و مایه

نوازندگان

تکنوازان شماره 581

دشتی

پرویز یاحقی - مجیدنجاحی - رضاصیرفی

تکنوازان شماره 582

 

 

تکنوازان شماره 583

 

 

تکنوازان شماره 584

 

 

تکنوازان شماره 585

شوشتری

حبیب الله بدیعی - مجید نجاحی - رضا صیرفی

تکنوازان شماره 586

 

 

تکنوازان شماره 587

افشاری

همایون خرم  - جلیل شهناز - رضا صیرفی

تکنوازان شماره 588

افشاری

پرویز یاحقی - منصور صارمی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 589

شوشتری

احمدعبادی - اسد الله ملک  -

تکنوازان شماره 590

بیات ترک

حسنعلی دفتری - منصورنریمان محمدموسوی-

تکنوازان شماره 591

ابوعطا

فرهنگ شریف - اسد الله ملک

تکنوازان شماره 592

شوشتری

پرویز یاحقی - منصور صارمی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 593

شور

فریدون حافظی - منصور نریمان - محمدموسوی

تکنوازان شماره 594

شوشتری

حسنعلی دفتری - محمد موسوی - منصور نریمان-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 595

دشتی

پرویز یاحقی - فرهنگ شریف-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 596

اصفهان

همایون خرم  - جلیل شهناز-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 597

ماهور

احمدعبادی - اسد الله ملک -

تکنوازان شماره 598

بیات ترک

فریدون حافظی - رضا ورزنده - کامران داروغه

تکنوازان شماره 599

همایون

حسنعلی دفتری - منصور نریمان - محمد موسوی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 600

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()