برنامه

دستگاه و مایه

نوازندگان

تکنوازان شماره 641

دشتی

حبیب الله بدیعی - فرهنگ شریف-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 642

بیات زند

اسد الله ملک-مجید نجاهی

تکنوازان شماره 643

بیات اصفهان

محمد موسوی-حسنعلی دفتری

تکنوازان شماره 644

افشاری

رضا ورزنده - كامران داروغه-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 645

ابوعطا

احمد عبادی- علی اصغر بهاری-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 646

اصفهان

جوادمعروفی - پرویز یاحقی -

تکنوازان شماره 647

شوشتری

همایون خرم  - مجید نجاحی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 648

شوشتری

حبیب الله بدیعی - مجید نجاحی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 650

ماهور

اسد الله ملک - منصور نریمان-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 651

همایون

فریدون حافظی - کامران داروغه-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 652

چهار گاه

احمدعبادی - علی اصغر بهاری -

تکنوازان شماره 653

شور

پرویز یاحقی - فضل الله توکل-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 654

شور

همایون خرم - مجید نجاحی-جهانگیر ملك

تکنوازان شماره 655

بیات ترک

اسد الله ملک - منصور صارمی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 656

دشتی

حبیب الله بدیعی - منصور صارمی-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 657

بیات ترک

احمدعبادی - جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 658

سه گاه

پرویز یاحقی - فضل الله توکل-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 659

دشتی

همایون خرم  - فضل الله توکل - اسد الله ملک

تکنوازان شماره 660

شور

حبیب الله بدیعی - منصور صارمی-جهانگیر ملك

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 بهمن 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()