برنامه

دستگاه و مایه

نوازندگان

تکنوازان شماره 681

شور

پرویز یاحقی-فضل الله توکل-

تکنوازان شماره 682

شور

حبیب الله بدیعی-فرهنگ شریف

تکنوازان شماره 683

سه گاه

همایون خرم-احمدعبادی

تکنوازان شماره 684

ماهور

مجید نجاهی-کامران داروغه

تکنوازان شماره 685

شور

اسدالله ملک-منصور صارمی

تکنوازان شماره 686

دشتی

فضل الله توکل-کامران داروغه

تکنوازان شماره 687

بیات زند

اصغر بهاری-فریدون حافظی

تکنوازان شماره 688

سه گاه

همایون خرم-منصور صارمی

تکنوازان شماره 689

شوشتری

فضل الله توکل-محمد موسوی

تکنوازان شماره 696

شور

یاحقی ورزنده-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 701

ابوعطا

حبیب اله بدیعی - فضل الله توکل-جهانگیر ملک

تکنوازان شماره 705

افشاری

اسدالله ملک-احمد عبادی

تکنوازان شماره 706

سه گاه

حبیب الله بدیعی-مجید نجاهی

تکنوازان شماره 707

بیات اصفهان

پرویز یاحقی-مجید نجاهی

تکنوازان شماره 708

مخالف سه گاه

فضل الله توکل-محمد موسوی

تکنوازان شماره 709

بیداد همایون

همایون خرم-مجید نجاهی

تکنوازان شماره 710

سه گاه

اصغر بهاری-منصور صارمی

تکنوازان شماره 711

سارنگ

اسد الله ملک-فرهنگ شریف

تکنوازان شماره 712

همایون

حبیب الله بدیعی-فرهنگ شریف

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 بهمن 1389    | توسط: فرهاد اردكانی    | طبقه بندی: تكنوازان،     |
نظرات()